II Бизнес Конференция Сибири: Интернет-реклама и маркетинг. Практика для бизнеса — CMS Magazine