Увеличение ROI на 243,2%, при снижении ДРР в 3,2 раза — CMS Magazine